Floating Lodz
Content Img Left

Czym jest floating

What is floating

Floating to relaks w stanie nieważkości

Floating is a relax in zero gravity

Ciało samoistnie unosi się na powierzchni wodnego roztworu soli EPSOM. Wysoka wyporność roztworu o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała pozwala całkowicie zapomnieć o grawitacji. Ciało układa się w optymalnej dla siebie pozycji. Mięśnie odpoczywają, myśli dryfują w przestrzeni. Mózg staje się bardziej kreatywny a ciało w pełni zrelaksowane i zregenerowane.

The body, at it's optimum position, floats spontaneously on the surface, muscles rest while thoughts, released from any worries, drift in space.

Nie musisz umieć pływać, by poczuć ten absolutnie niecodzienny i bardzo przyjemny stan.

Just a few minutes of floating let us enter absolutely unusual and very pleasant state.

Product Info
Content Img Left

Przed seansem

Before session

Na seans warto zabrać klapki pod prysznic i szczotkę do włosów. Wszystko inne (ręcznik, szampon, żel) mamy na miejscu.

It is worth to take shower shoes.
All other accessories needed to undergo a session are available on site (towel, shampoo, shower gel)

Do 24 godzin przed seansem nie jest wskazana depilacja.
Odbywanie seansu nie jest zalecane podczas menstruacji.
Przed seansem nie należy pić kawy ani innych napojów pobudzających.

Hair removal is not advisable up to 24 hours before the session.
A session is not recommended during menstruation.
Before the session one should not drink coffee or other beverage stimulants.

Tab Image

Bez grawitacji No gravity

Wysoka wyporność wodnego roztworu soli EPSOM o temperaturze Twojego ciała gwarantuje niezapomniany relaks A high displacement of EPSOM salt solution at a temperature of your body ensures unforgettable relaxation<

Wyporność zapewniona przez gęsty roztwór soli Epsom eliminuje ciężar ciała, przynosząc floatującemu uczucie całkowitej nieważkości. Grawitacja, która szacuje się, że zajmuje 90% wszystkich działań w układzie nerwowym, jest prawdopodobnie jedną z przyczyn problemów zdrowotnych - krzywizny kręgosłupa, bólu stóp, bólu stawów i mięśni. The buoyancy afforded by the dense Epsom salt solution eliminates the body’s specific gravity, bringing the floater close to an experience of total weightlessness. Gravity, which has been estimated to occupy 90 percent of all central nervous system activity, is probably the single largest cause of human health problems – the bad backs, aching feet, painful joints and muscles.

Poprzez uwolnienie naszego mózgu i układu kostnego od grawitacji, osoba floatująca uwalnia ogromne ilości energii i uaktywnia duże obszary mózgu, co powoduje otwarcie umysłu, ducha i zwiększa świadomość stanów wewnętrznych. By freeing our brain and skeletal system from gravity, floating liberates vast amounts of energies and large areas of the brain to deal with matter of mind, spirit, and enhanced awareness of internal states.

Bez stresu No stress

Magnez zawarty w soli EPSOM redukuje stres i zwiększa pewność siebie Magnesium contained in EPSOM salt reduces stress and increases self-confidence

Mózg jest organem endokrynologicznym, który sekretnie porządkuje neurochemiczne przemiany odpowiedzialne za nasze zachowania. Nasze mózgi wydzielają hormony, które powodują uczucie szczęścia, niepokoju, depresji, nieśmiałości, senności czy pożądania. Każdy z nas tworzy różne dawki tych wariacji neurochemicznych i ci, którzy tworzą więcej endorfin - hormon szczęścia - doświadczają więcej przyjemności z danego przeżycia, w przeciwieństwie do tych, którzy wydzielają ich mniej. The brain is an endocrine organ that secretes numerous neurochemicals which influence our behavior. Our brains secrete hormones that make us happy, anxious, depressed, shy, sleepy, sexy. Each of us creates different amounts of these various neurochemicals, and those who create more endorphins – natural opiates – experience more pleasure as a result of a given experience than those who create fewer endorphins.

Floating zwiększa wydzielanie endorfin i w tym samym czasie obniża poziom stresu, hormonu adrenaliny, noradrenaliny, ACTH i kortyzolu - substancji, które mogą wywoływać napięcia, lęki, drażliwość i przyczyniają się do chorób serca, nadciśnienia i wysokiego poziomu cholesterolu. Floating increases the secretion of endorphins at the same time as it reduces the levels of a number of stress-related neurochemicals, such as adrenaline, nordpinephrine, ACTH, and cortisol – substances that can cause tension, anxiety, irritability, and are related to ailments such as heart disease, hypertension and high levels of cholesterol.

Tab Image
Tab Image

Dla zdrowia For the health

Leżysz w pozycji idealnej dla Twoich mięśni i kręgosłupa You are lying in ideal position for your muscles and spine

Podczas seansu zwalniane jest głębokie napięcie mięśniowe, często nieświadomie utrzymywane przez ciało, a pozyskana energia rozprzestrzenia się po całym organizmie, docierając do każdego organu, tkanki i komórki. Ciśnienie krwi, rytm serca oraz zużycie tlenu obniżają się do poziomów optymalnych. Efekty są natychmiastowe i utrzymują się od kilku dni do kilku tygodni. Floatation releases deep muscular tension, often unconsciously “locked” into the body, starting a chain-reaction that spreads throughout the body to every organ, tissue and cell. Blood pressure, heart rate, muscle tension and oxygen consumption are reduced to healthy levels. The effects are immediate, and remain measurable for days or weeks after a float.

Floating pomaga stymulować naturalną zdolność ciała do leczenia i regeneracji oraz wzmacnia odporność na stres, choroby czy kontuzje. Efekty floatingu kumulują się - im częściej floatujesz, tym większa jest Twoja odporność. Floating helps to stimulate the body’s own power of healing and regeneration and strengthens the body’s resistance to the effects of stress, illness and injury. The effects of floating are cumulative – every time you float you strengthen your body’s resistance.

Tab Image

Dla umysłu For the mind

Twoja świadomość się zwiększa, a mózg staje się bardziej kreatywny Your awareness increases and the brain becomes more creative

Oprócz dobrze znanych fal alfa mózg wytwarza również wolniejsze fale theta, którym towarzyszą żywe wspomnienia, luźne skojarzenia, intuicja, kreatywne natchnienia, uczucie spokoju ducha i jedności ze wszechświatem. Jest to tajemniczy, nieuchwytny stan, potencjalnie wysoko produktywny i oświecający, jednocześnie trudny do utrzymania, ponieważ ludzie zwykle zapadają w sen w momencie rozpoczęcia wytwarzania fal theta. In addition to the well known alpha waves the brain generates also the slower theta waves, which are accompanied by vivid memories, free association, sudden insights, creative inspiration, feeling of serenity and oneness with the universe. It is a mysterious, elusive state, potentially highly productive and enlightening, at the same time hard to maintain, since people tend to fall asleep once they begin generate theta waves.

Osoby floatujące szybko osiągają stan theta, nie zapadając w sen. Pozostają świadome wszystkich żywych obrazów i kreatywnych myśli, które przemykają przez ich umysł, a po opuszczeniu kapsuły kontynuują generowanie dużych ilości pobudzających kreatywność fal theta nawet przez kolejne trzy tygodnie. Floaters quickly enter the theta state while remaining awake, consciously aware of all the vivid imagery and creative thoughts that pass through their minds, and after getting out of the tank, they continue to generate larger amounts of creativity-promoting theta waves for up to three weeks.

Dla ciała For the body

Zapewniasz regenerację każdej komórce swojego ciała You can consciously control every cell of your body

Procesy długo uważane za odruchowe, takie jak regeneracja, ciśnienie krwi, tempo i siła skurczy mięśnia sercowego, szybkość oddechu, napięcie mięśniowe oraz wydzielanie hormonów obecnie uważane są za możliwe do kontrolowania. Potwierdzają to badania na temat biofeedbacku, który polega na zwiększeniu koncentracji. Processes long thought to be involuntary, such as the rhythm and amplitude of our brain waves, healing, blood pressure, the rate or force of heart contractions, respiratory rate, smooth-muscle tension, and the secretion of hormones are now thought to be controllable. This is confirmed by research on biofeedback and enhancing concentration.

Wyłączenie bodźców zewnętrznych jest właśnie tym, co zapewnia nam floating. W kapsule każde doznanie fizyczne jest wzmocnione, a ponieważ nie ma możliwości rozproszenia uwagi z zewnątrz, jesteśmy w stanie głęboko się zrelaksować oraz skoncentrować na niemal każdej części naszego ciała. This shutting-off of external stimuli is exactly what the floatation environment does best. In the tank every physical sensation is magnified, and because there is no possibility of outside distraction, we are able to relax deeply and focus at will upon any part of the body.

Tab Image

Wybierz ofertę dla siebie Choose an offer for you

Seans STANDARD STANDARD Session
120  zł 60 min.
  • * Weź ze sobą klapki pod prysznic i szczotkę do włosów. Wszystko inne mamy na miejscu.
ZAPROSZENIE VOUCHER
120  zł bez terminu ważności
  • * z możliwością wypełnienia dedykacji imiennej
  • * idealne na prezent
Karnet SMART SMART Package
270  zł
  • * bez terminu ważności
  • * można dowolnie dzielić się z innymi (np. przekazywać na prezent)
Karnet VIP VIP Package
750  zł
  • * 10 osobnych zaproszeń, można kupić karnet w kilka osób
  • * niespodzianka gratis

Skorzystaj z oferty specjalnej Take advantage of the special offer

Przy zakupie 10 zaproszeń
Voucher 50 zł do restauracji w prezencie!
With the 10 Vouchers purchase
50 zł voucher to the restaurant as a gift!

Kontakt Contact

Zapraszamy 7 dni w tygodniu Visit us 7 days a week
Piotrkowska 224/226 Łódź

Zarezerwuj swój seans telefonicznie: 666 068 000
lub przez: www.facebook.com/centrumfloatingu
Book your session by phone:666 068 000
or by: www.facebook.com/centrumfloatingu